ANH BIẾT MÀ


Nếu câu trả lời hồi nãy là ép buộc thì hãy trả lời lại nhé :v. Nhập câu trả lời xuống bên dưới và bấm GỬI ĐI

×

YÊU ANH KHÔNG ?

TẮT CÁI NÀY ĐI MÀ KHÔNG TRẢ LỜI SẼ
PHẢI YÊU ANH SUỐT ĐỜI ♥ =))

CÓ! EM YÊU ANH